Home Credit Vietnam

Home Credit 5.189 m²8 Tầng1200 nhân sự

Tư vấn & giới thiệu thành công Home Credit Việt Nam chốt thuê thành công văn phòng tại Hado Airport Building.

• Số tầng thuê: 08 tầng
• Diện tích: : 5.189 
• Hợp đồng thuê: 05 năm
• Miễn phí thi công: 04 tháng

 

Hado Airport Building

02 Hồng Hà, Phường 12, Quận Tân Bình

Giới thiệu thành công khách hàng Home Credit thuê văn phòng tại Hà Đô - vlook.vn