SoftwareOne Vietnam
Năm thuê
0
diện tích thuê (m²)
0
Thời gian thuê (năm)
0

SoftwareOne 167 m²Tầng 520 nhân sự

Tư vấn & giới thiệu thành công Công Ty TNHH SoftwareOne Việt Nam chốt thuê văn phòng tại TTC Tower

• Số tầng thuê: tầng 05
• Diện tích: : 167
• Hợp đồng thuê: 05 năm
• Miễn phí thi công: 1 tháng