VIBAMC Việt Nam
Năm thuê
0
diện tích thuê (m²)
0
Thời gian thuê (năm)
0

VIBAMC VN 230 m²Tầng 170 nhân sự

Tư vấn & hỗ trợ thành công khách hàng Công ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam thuê văn phòng tại Becamex Tower.

• Diện tích: 230
• Tầng thuê: Tầng 1
• Hợp đồng thuê: 02 năm
• Miễn phí thi công: 1 tháng

Giới thiệu thành công VIBAMC thuê văn phòng tại Becamex Tower - vlook.vn